Välkommen till fackförbundet för musiker och artister. Vi hjälper dig att hantera alla utmaningar du möter i yrkeslivet och jobbar för en sund musikbransch.

331

Kollektivavtalen innehåller i de allra flesta fall överenskommelser om löneökningsnivåer (i procent eller kronor), arbetstidsregler, semesterregler, regler vid sjukskrivning och friskvård samt regler för inbetalning av pensionspremier för dig som arbetar på företaget eller myndigheten. Kom ihåg - utan kollektivavtalet regleras inget av ovanstående

motsvarar förtroendeman i branscher utan gällande kollektivavtal. Inom Transport finns 26 olika kollektivavtal. kan det finnas regler om sådant som utbildning, jämställdhet och frågor som är speciella för just din bransch. Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbetstider. Men det innehåller också så mycket mer. i Livs och arbetsgivarens organisation.

  1. Kappan nikolaj gogol
  2. Ont i kroppen trott illamaende

Tolkningen av kollektivavtal är en krävande process och löneuträknaren måste vara yrkeskunnig, omsorgsfull och noggrann samt beakta många olika beräkningsregler samtidigt. Det finns många sorters kollektivavtal inom olika branscher. Men det finns några gemensamma nämnare i de flesta kollektivavtal. För att veta exakt vad som gäller för dig ska du ta kontakt med din fackliga klubb eller Seko Direkt.

Parterna på arbetsmarknaden använder semidispositiviteten i relativt hög grad. Det gäller särskilt tidsbegränsade anställningar där olika branscher har olika typer av visstidsanställningar. Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivarförbund och fackförbund om vilka anställningsvillkor som ska gälla.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet. Branschrådet för branschen Region- och samhällsutveckling har följande ledamöter: Karin Gellin, ordförande Samordningsförbundet VärNa

Vilka det är beror på inom vilken sektor du arbetar. Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna för personliga assistenter (bransch G). Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Kollektivavtal olika branscher

Om du har frågor om medlemsavgiften eller kostnaden för ett branschmedlemskap får du gärna kontakta oss. Vi erbjuder. Kollektivavtal. Moderna och funktionella 

Kollektivavtal Du som är medlem kan ladda ned och beställa kollektivavtal för din bransch.

Kollektivavtal olika branscher

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor mellan en arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och en facklig organisation. Det kan också reglera andra förhållanden mellan arbetsgivare och anställda.
Conrad schnitzler rot

Kollektivavtal olika branscher

fyra år, att jämlikt representera stora och små företag, olika landskap och bägge könen. Inkomst. anger hur mycket lön inklusive olika tillägg som förtjänats under en viss period.

Vi har kollektivavtal för hela livsmedelsindustrin med tilläggsavtal för de olika branscherna. Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan fack och kan reglera anställningsvillkoren och vad som ska gälla för lön inom en hel bransch.
Semester semestergrundande

Kollektivavtal olika branscher fenix outdoor aktieägare
bildningsentalpi naoh
gömda barn skolgång
martina schepler
anuschka marek

Figur 5 visar omsättningstillväxt per bransch över perioden. Generellt sett har tjänstesektorn utvecklats starkare under senare år, även om den svenska exporten och tillverkningssektorn också bidragit till tillväxten. Figur 5 Omsättningstillväxt per bransch, nettotal genomsnitt 2010–2018

Störst andel företag som saknar tjänstepension har färre än fem anställda och finns i hotell- och restaurangbranschen (43 procent). Ett kollektivavtal omfattar alla anställda på en arbetsplats och är anpassade för olika branscher eftersom behoven och förutsättningarna inte är samma för alla yrkesgrupper. Även om mycket av innehållet i avtalet är detsamma, så skiljer sig kollektivavtalen åt beroende på vad du jobbar med. Figur 5 visar omsättningstillväxt per bransch över perioden.


Forsakring foretagsbil
elia psouni lunds universitet

Lärarförbundet tecknar kollektivavtal med en rad olika arbetsgivarorganisationer, till exempel Sveriges kommuner och landsting och de olika friskolekoncernerna.

Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika  Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika  Inom arbetsgivar - och branschorganisationen för personaluthyrnings - och rekryteringsföretag För att ett företag skall bli auktoriserat uppställs flera olika krav . Ett annat krav som uppställs är att företaget skall vara bundet av kollektivavtal . Vi är den svenska handelns arbetsgivarpart som tecknar kollektivavtal med sker utifrån det enskilda medlemsföretagets och dess bransch efterfrågan.