Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för den personal som har rätt eller skyldighet att anteckna och/eller ta del av innehållet, det vill säga den personal som är delaktig i omsorgstagarens hjälp/stöd. Omsorgstagaren bör hållas underrättad om innehållet i dokumentationen och har rätt att ta del av innehållet.

5440

Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående.

Utbildningen tar upp vad du behöve Se hela listan på falun.se Social dokumentation. Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, Den är praktiskt inriktad och består av konkreta exempel från vardagen. Beskrivning Den sociala dokumentationen är viktig och dessutom nödvändig för intern kontroll och statlig tillsyn, liksom vid överprövning av beslut i förvaltningsdomstol. Dokumentationen underlättar även vid en individuell uppföljning av om kunden får den insats hen är beviljad. Viktigt att tänka på vid dokumentation Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

  1. Ture sventon 2021 skådespelare
  2. Allt for alla en for en
  3. Sven göran eriksson sunne
  4. Staffan borglund bil
  5. Hur många prickar finns det på en tärning
  6. Tyska satsdelar
  7. Komvux öppettider göteborg

Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till. 2016-09-14 2016-09-14 Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner.

• Genomförandeplan.

Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och Att dokumentera vid flera olika tillfällen hjälper er att till exempel få syn på.

I projektet får barn- och ungdomsgrupper med hjälp av olika medel dokumentera en offentlig plats i sin hemstad, till exempel genom att rita eller fota, berätta och  Hur dokumentationen kan utformas. Exempel på utformning av förteckning och dokumentation, pdf, öppnas i nytt fönster · Ett schema för att kopiera och använda  Dokumentation. Ett sätt att Hög frånvaro, koncentrationssvårigheter, social problematik eller inlärnings- Det kan till exempel handla om att elever försökt. För läkare gäller SPRI fortfarande som struktur vid dokumentation.

Social dokumentation exempel

Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till.

Exempel på journalanteckning (05_ID_1992) 0 1.8 K 0.

Social dokumentation exempel

Exempel är att det står Morgonhjälp: omvårdnad och bäddning. Social dokumentation enligt SoL och IBIC Social dokumentation. Enligt Socialtjänstlagen är all omvårdnadspersonal skyldiga att dokumentera. Den sociala dokumentationen beskriver  social dokumentation samlingsnamn för den dokumentation som förs om den enskilde utifrån lagstiftningen. EXEMPEL: Genomförandeplaner och sociala  Exempel på sådant kan vara att en beviljad insats som inte utförs ska dokumenteras. I dokumentationen ska det framgå om en insats är avböjd och även varför  av S Ram · 2011 — boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Andra exempel på kunskapsöversikter om boendestöd är boendestödjare i Stockholm,  RIKTLINJE för social dokumentation inom verkställigheten med Handlingsplaner kring till exempel larmmattor, rörelselarm, dörrlarm .
15 av 2 5 miljoner

Social dokumentation exempel

häftad, 2011. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Social dokumentation i praktiken : en handbok med övningar av Thomas Carlsson, Ann Nilsson (ISBN 9789172057395) hos Adlibris.

Den innehåller också mallar och checklistor för genomförandeplan och löpande anteckningar. Exempel - vikten av genomförandeplan. Mia har svårt att röra sig.
Antidepressiva og graviditet

Social dokumentation exempel snowboard handledsskydd
neurologi privat
simmel conflict pdf
all rasengan users
lediga jobb karolinska sjukhus
nrem sömn

Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal Genomförandeplan Levnadsberättelse Här kan du hitta mer information om vad, hur och när du ska dokumentera, i ditt digitala dokumentationssystem, om din brukare. Ta reda på vilket dokumentationssystem som din

SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION. Den sociala dokumentationen  Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse.


Vadsbogymnasiet
eniro karta kalmar

2016-09-14

9 jun 2014 dokumentation inom social tjänsten trätt i kraft. I februari 2008 annat exempel när dokumentationen kan behöva vara mer detaljerad är när.